Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Przasnyski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Waldemar Marek  Trochimiuk

Waldemar Marek Trochimiuk

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 14:44:44 Wniosek 1 - Wybór Edwarda Orłowskiego na członka Komisji Skrutacynej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:46:07 Wniosek 2 -Wybór Krzysztofa Adama Nieliwodzkiego na członka Komisji Skrutacynej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:46:53 Wniosek 3 -Wybór Wojciecha Piórkowskiego na członka Komisji Skrutacynej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:34:25 Rozszerzenie porządku obrad o wybór członków Zarządu Powiatu I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:33:08 Rozszerzenie porządku obrad o wybór starosty I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:36:35 Przyjęcie porządku obrad I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 16:27:04 Zmiana porządku obrad. I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 16:55:45 Przerwa w sesji do dnia jutrzejszego do godziny 15.30 I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-20 15:42:05 Wniosek 1 - Wybór Magdaleny Król na członka Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - ciąg dalszy od godziny 15.30 za
2018-11-29 13:34:25 Przyjęcie porządku dziennego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 13:36:11 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 14:42:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2018 - 2026. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 14:55:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:12:48 Wniosek 1 -Wybór Pana Krzysztofa Adama Nieliwodzkiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:16:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:42:36 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:45:12 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:48:20 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Budżetowej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:52:33 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:55:49 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:00:14 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:18:46 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:21:44 Wniosek 5 -Wybór Pana Pawła Stanisława Szczepkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:23:22 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:27:20 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:29:36 Wniosek 6 -Wybór Pana Leszka Czarzastego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:31:34 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:34:13 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:38:11 Wniosek 7 -Wybór Pana Edwarda Orłowskiego na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:40:07 Uchwała w sprawie na wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:50:04 Uchwała w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:01:47 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przasnyskiego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 14:45:04 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 13:31:24 Zmiana porządku obrad. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:06:36 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2018-11-29 15:40:05 Wniosek 1 głosowanie nad składem trzy osobowym komisji skarg, wniosków i petycji II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:50:34 Wniosek 2 Wybór Pani Renaty Wendy na Przewodniczącą Komisji Budżetowej II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:58:19 Wniosek 4 Wybór Pani Katarzyny Wróblewskiej na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:46:59 Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 11:36:10 Przyjęcie porządku dziennego. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 11:39:35 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 11:54:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:00:38 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:04:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Przasnyski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:27:29 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:43:54 Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2019. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:46:20 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związków Powiatów Polskich. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:53:18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:56:46 Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:59:49 Uchwała w sprawie wyboru trzech członków do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 13:03:02 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 13:04:26 Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2016-2017.” III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:20:15 Autopoprawka do projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:28:51 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:50:07 Głosowanie nad autopoprawką w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za