Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Przasnyski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Leszek Czarzasty

Leszek Czarzasty

Wiceprzewodniczący

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa stała II/13/2018 członek
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury stała II/19/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
12 Zapytania Radnego Pana Leszka Czarzastego złożone na XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego zapytanie 2020-11-23 2020-12-03

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 14:44:44 Wniosek 1 - Wybór Edwarda Orłowskiego na członka Komisji Skrutacynej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:46:07 Wniosek 2 -Wybór Krzysztofa Adama Nieliwodzkiego na członka Komisji Skrutacynej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:46:53 Wniosek 3 -Wybór Wojciecha Piórkowskiego na członka Komisji Skrutacynej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:34:25 Rozszerzenie porządku obrad o wybór członków Zarządu Powiatu I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:33:08 Rozszerzenie porządku obrad o wybór starosty I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 14:36:35 Przyjęcie porządku obrad I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 16:27:04 Zmiana porządku obrad. I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-19 16:55:45 Przerwa w sesji do dnia jutrzejszego do godziny 15.30 I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-20 15:42:05 Wniosek 1 - Wybór Magdaleny Król na członka Komisji Skrutacyjnej I sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - ciąg dalszy od godziny 15.30 za
2018-11-29 13:34:25 Przyjęcie porządku dziennego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 13:36:11 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 14:42:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2018 - 2026. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 14:55:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:12:48 Wniosek 1 -Wybór Pana Krzysztofa Adama Nieliwodzkiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:16:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:42:36 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:45:12 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:48:20 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Budżetowej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:52:33 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:55:49 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:00:14 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:18:46 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:21:44 Wniosek 5 -Wybór Pana Pawła Stanisława Szczepkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:23:22 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:27:20 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:29:36 Wniosek 6 -Wybór Pana Leszka Czarzastego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:31:34 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:34:13 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:38:11 Wniosek 7 -Wybór Pana Edwarda Orłowskiego na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:40:07 Uchwała w sprawie na wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:50:04 Uchwała w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:01:47 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przasnyskiego. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 14:45:04 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 13:31:24 Zmiana porządku obrad. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:06:36 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:40:05 Wniosek 1 głosowanie nad składem trzy osobowym komisji skarg, wniosków i petycji II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:50:34 Wniosek 2 Wybór Pani Renaty Wendy na Przewodniczącą Komisji Budżetowej II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 15:58:19 Wniosek 4 Wybór Pani Katarzyny Wróblewskiej na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-11-29 16:46:59 Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. II sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 11:36:10 Przyjęcie porządku dziennego. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 11:39:35 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 11:54:00 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:00:38 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:04:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Przasnyski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:27:29 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:43:54 Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2019. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:46:20 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związków Powiatów Polskich. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:53:18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:56:46 Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:59:49 Uchwała w sprawie wyboru trzech członków do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 13:03:02 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 13:04:26 Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2016-2017.” III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:20:15 Autopoprawka do projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:28:51 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok. III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2018-12-20 12:50:07 Głosowanie nad autopoprawką w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 13:12:23 Przyjęcie porządku dziennego. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 13:14:11 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 13:56:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:00:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:02:52 Wniosek 1 - Wybór Pana Jarosława Szmulskiego na członka Komisji Budżetowej. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:04:50 Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:07:31 Uchwała w sprawie zmiany liczby i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:17:26 Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:20:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:22:28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:24:20 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/24/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:33:42 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:48:25 Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:52:15 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:54:32 Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:57:58 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 15:00:10 Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 15:02:04 Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 15:04:12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 15:05:14 Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.” IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 15:06:39 Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2018 roku.” IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 13:53:48 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019- 2027. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-05 14:14:51 Zdjęcie z porządku obrad punktu 10. IV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 13:05:03 Przyjęcie porządku dziennego. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 13:06:57 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 13:56:09 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019- 2027. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 13:57:51 Uchwała w sprawie zmieniany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 13:59:10 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 14:03:16 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 14:05:16 Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 14:07:30 Uchwała w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019r. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 14:10:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/47/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-03-26 14:12:13 Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie przasnyskim za rok 2018”. V Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:10:36 Przyjęcie porządku dziennego. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:13:38 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:19:58 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:24:51 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:30:30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:32:47 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:35:34 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:38:46 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-11 13:40:54 Uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. VI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-29 14:17:49 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-29 14:20:10 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu VII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-29 14:22:52 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Przasnysz VII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-29 15:21:07 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Przasnyski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. VII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-29 15:23:36 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. VII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-04-29 15:29:33 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. VII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:26:47 Przyjęcie porządku dziennego. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:31:17 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:33:27 Zatwierdzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2018 rok”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:34:33 Zatwierdzenie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2018”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:35:18 Zatwierdzenie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2018 roku”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:35:57 Zatwierdzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2018”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:36:49 Zatwierdzenie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2018 roku”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:37:36 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:42:44 Przyjęcie „Stanowiska Rady Powiatu z dnia 07.06.2019 roku w sprawie nieodbierania pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przez ich rodziny”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:49:06 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019 – 2027. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:54:33 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:58:24 Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Przasnyskiego za rok 2018. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:00:10 Uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Przasnyski Samorządowej Karty Praw Rodzin. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:04:49 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/203/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji powiatowej jednostki p.n. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu w celu utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu oraz nadania tej jednostce statutu. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:07:16 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019 r. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:10:52 Uchwała w sprawie przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:13:10 Uchwała w sprawie przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:15:51 Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:20:22 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:22:06 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2019-06-07 13:25:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:42:50 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 16:17:05 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego wotum zaufania. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 16:24:17 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2018 rok. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 16:35:55 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:44:22 Przyjęcie „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania i godnego zagospodarowania budynków koszarowych dawnego niemieckiego obozu „KL Soldau”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:47:15 Przyjęcie „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:55:28 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 12:20:49 Zmiana porządku obrad. VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-06-07 13:40:09 Poprawka nr 2 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2019-06-07 13:40:50 Poprawka nr 3 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2019-06-07 13:39:13 Poprawka nr 1 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przasnyskiego VIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2019-07-19 10:13:05 Przyjęcie porządku dziennego. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:14:32 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:17:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu przystąpienia i realizacji projektu konkursowego pn. „Dobre kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:18:18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Przasnysz. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:19:14 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jednorożec na zakup i montaż kurtyny wodnej w Jednorożcu. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:21:12 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jednorożec na zakup ciągnika komunalnego. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:22:27 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019 – 2027. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:25:34 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:26:58 Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Jednorożec zadania własnego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu publicznego Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:40:00 Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 11:00:06 Stanowisko Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie realizacji projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:24:39 Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:11:48 Autopoprawka do porządku dziennego. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:41:34 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o objęcie w 2019 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-07-19 10:43:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Gminami Powiatu Przasnyskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. IX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:15:46 Przyjęcie porządku dziennego. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:16:43 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:18:11 Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Szczytnie na obszarze powiatu szczycieńskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego, nidzickiego i olsztyńskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Szczytnie. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:19:37 Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Ciechanowie na obszarach powiatów ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, pułtuskiego, makowskiego, przasnyskiego i żuromińskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Ciechanowie. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:20:24 Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Makowie Mazowieckim na obszarach powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Makowie Mazowieckim. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:20:56 Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Pułtusku na obszarach powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, płońskiego i wyszkowskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Pułtusku. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:21:59 Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Przasnyszu na obszarach powiatów przasnyskiego, mławskiego, makowskiego, ciechanowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Przasnyszu. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:25:07 Uchwała Nr X/94/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:29:17 Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:39:23 Uchwała Nr X/96/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:40:40 Uchwała Nr X/97/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:50:48 Uchwała Nr X/98/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:52:16 Uchwała Nr X/99/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:53:22 Uchwała Nr X/100/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Przasnyski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami na świadczenie usług pasażerskich. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:54:58 Uchwała Nr X/101/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:56:57 Uchwała Nr X/102/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:57:53 Uchwała Nr X/103/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-08-09 10:38:23 Autopoprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego Nr X/96/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. X Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-10 08:28:15 Przyjęcie porządku dziennego. XI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-10 08:29:33 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-10 08:32:54 Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzynowłoga Mała. XI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-10 08:35:56 Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. XI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-10 08:36:55 Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. XI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:36:14 Przyjęcie porządku dziennego. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:37:12 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:38:18 Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za rok 2018. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:40:06 Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Przasnyskiego. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:44:18 Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:53:06 UchwałaNr XII/110/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:53:54 Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:54:38 Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:55:52 Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:57:59 Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Przasnyski. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:58:43 Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 15:01:41 Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie budowy linii kolejowej Ciechanów-Przasnysz-Chorzele” XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:43:25 Autopoprawka do uchwały Nr XII/109/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-09-25 14:51:30 Autopoprawka do uchwały Nr XII/110/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. XII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:11:15 Przyjęcie porządku dziennego XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:14:30 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:15:33 Zatwierdzenie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego za rok szkolny 2018/2019”. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:16:18 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:17:01 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:17:53 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2019 i 2020 rok. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:34:30 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2019-10-15 14:35:57 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:26:47 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-głosowanie ws. wyboru Pana Pawła Mostowego XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:28:16 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-głosowanie ws. wyboru Pani Katarzyny Wróblewskiej XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:29:35 Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-głosowanie ws. wyboru Pana Krzysztofa Adama Nieliwodzkiego XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-15 14:31:53 Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-głosowanie ws. wyboru Pana Rafała Gotowca XIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2019-10-31 14:11:30 Przyjęcie porządku dziennego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:12:31 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:19:21 Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2019 roku.” XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:20:15 Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2019 roku”. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:22:06 Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2019 roku”. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:24:01 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:25:23 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:27:08 Głosowanie ws. wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-Pana Krzysztofa Adama Nieliwodzkiego . XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:28:12 Głosowanie ws. wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-Pana Janusza Osiadacza. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:27:41 Głosowanie ws. wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-Pana Pawła Mostowego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:29:27 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:30:07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę nr V/53/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:31:06 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:13:29 Analiza Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Przasnyskiego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:14:26 Analiza Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mławie oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:15:06 Analiza Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje w imieniu Starosty Powiatu Przasnyskiego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:15:55 Analiza Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu Przasnyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:16:50 Analiza Starosty Powiatu Przasnyskiego dotycząca oświadczeń majątkowych członków zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:17:55 Analiza Wojewody Mazowieckiego oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu Przasnyskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:28:44 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:18:29 Analiza Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Przasnyskiego. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:07:49 Zmiana porządku dziennego obrad. XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-10-31 14:36:24 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 r. w srawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Przasnyski XIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:31:42 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2020 rok. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:32:25 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:33:10 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej; XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:35:13 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:38:21 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-wybór Pana Janusza Osiadacza -przedstawiciela podmiotu tworzącego: lekarz; XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:40:03 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-wybór Pana Ryszarda Juklaniuka- przedstawiciela podmiotu tworzącego; XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:42:38 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-wybór Pani Ireny Olszewskiej - przedstawiciel podmiotu tworzącego; XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:43:49 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-wybór Pana Jarosława Szmulskiego XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:49:31 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:50:39 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:56:54 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:57:54 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XII/112/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 12:03:18 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego „GLORIA PRASNENSIS TERRARAE” ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu jego nadawania. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:24:16 Zmiana porządku dziennego obrad. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 12:06:38 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż urządzeń energetycznych na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:28:23 Przyjęcie porządku dziennego. XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:30:26 Przyjęcie protokolu z XIV sesji XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 11:47:58 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu-wybór Pana Ryszarda Juklaniuka- przewodniczący komisji konkursowej XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-11-27 12:02:24 Autopoprawka do uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego „GLORIA PRASNENSIS TERRARAE” ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu jego nadawania-zmiana w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 2 Regulaminu nadania Medalu Honorowego „GLORIA PRASNENSIS TERRAE” XV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:22:40 Przyjęcie porządku dziennego XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:24:32 Przyjęcie protokolu z XV sesji XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:33:50 Uchwała nr XVI/139/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027 (Nr druku 39/2019).. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:36:41 Uchwała Nr XVI /140/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:37:40 Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do realizacji Programu XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:03:45 Uchwała Nr XVI/142/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:08:08 Uchwała Nr XVI/143/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:27:04 Przyjęcie ,,Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnnia 2019 r. w sprawie budowy obwodnicy Przasnysza". XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:17:24 Autopoprawka do porządku obrad nr 1. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:18:45 Autopoprawka do porządku obrad nr 2. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:20:22 Autopoprawka do porządku obrad nr 3 XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:21:23 Autopoprawka do porządku obrad nr 4 XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 13:30:44 Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:02:36 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:11:44 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:13:28 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:15:14 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-04 14:07:09 Głosowanie w sprawie wyboru na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu - kandydat Renata Wenda XVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 15:43:21 Przyjęcie porządku dziennego XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 15:44:26 Przyjęcie protokolu z XVI sesji XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:09:17 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 - 2031. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:19:41 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2020. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:21:47 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:26:13 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:27:11 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z utworzeniem ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku poszkolnym w miejscowości Obrąb w gminie Przasnysz. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:28:30 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Przasnyskiego. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 15:51:20 Autopoprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 - 2031. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:07:15 Głosowanie nad poprawkami do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Przasnyskiego na lata 2020-2031 zgłoszone przez Radnego Pana Zenona Szczepankowskiego. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2019-12-19 16:17:34 Autopoprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2020. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2019-12-19 16:25:02 Autopoprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zgłoszona przez Starostę. XVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:21:31 Przyjęcie porządku dziennego. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:23:45 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:27:25 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:28:55 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:31:36 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:32:24 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:33:12 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Przasnyskiego. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:39:24 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:42:06 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przedłużenia ścieżki rowerowej. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:43:32 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:47:48 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:49:17 Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.” XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:50:08 Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2019 roku.” XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:30:39 Autopoprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:38:24 Poprawka do uchwałUchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:41:05 Poprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przedłużenia ścieżki rowerowej. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-01-31 09:45:43 Poprawka do Uchwały Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. XIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:54:46 Przyjęcie porządku dziennego. XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:56:17 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:57:17 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 - 2031. (Nr druku 166/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:58:07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. (Nr druku 167/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:59:07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 168/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:59:55 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do prac komisji konkursowej mającej wyłonić Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 169/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:01:00 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Przasnyskiego. (Nr druku 170/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:01:48 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej. (Nr druku 171/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:02:34 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej. (Nr druku 172/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:03:36 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2019. (Nr 173/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:04:32 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. (Nr druku 174/2020) XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:07:17 Przyjęcie "Rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019". XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:50:40 Autopoprawka do porządku obrad nr 1. XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 13:51:45 Autopoprawka do porządku obrad nr 2. XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:05:37 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego z Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu. XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-03-10 14:06:29 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Przasnyskiego. XX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-04-07 Przyjęcie porządku dziennego. - głosowanie imienne, w sposób korespondencyjny XXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-04-07 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. - głosowanie imienne, w sposób korespondencyjny XXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-04-07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Przasnyski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. - głosowanie imienne, w sposób korespondencyjny XXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-04-07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 - 2031. - głosowanie imienne w sposób korespondencyjny XXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-04-07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. - głosowanie imienne w sposób korespondencyjny XXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-04-07 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. - głosowanie imienne w sposób korespondencyjny XXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Zatwierdzenie "Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2019". XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Zatwierdzenie "Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2019 roku." XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Zatwierdzenie "Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020 w 2019 roku." XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 - 2031. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2019 rok. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za rok 2019. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu Przasnyskiego. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2019 rok. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-05-05 Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. XXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego - korespondencyjna za
2020-06-16 14:38:19 Przyjęcie porządku dziennego. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:40:07 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:41:04 Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:41:59 Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2019 rok”. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:43:12 Przyjęcie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2019”. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:45:21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:46:21 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 14:48:37 Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 15:04:43 Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 15:05:28 Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 15:07:24 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 15:08:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-06-16 15:09:05 Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Przasnyskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-09-16 14:40:47 Przyjęcie porządku dziennego. XXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-09-16 14:41:47 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-09-16 14:42:31 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. (Nr druku 207/2020) XXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-09-16 14:43:40 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. (Nr druku 208/2020) XXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-09-16 14:51:50 Uchwała w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Przasnyszu. (Nr druku 209/2020) XXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-09-16 14:38:55 Wniosek Radnego Szczepankowskiego nad zdjęciem z porządku obrad druku 209/2020 XXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2020-10-05 Przyjęcie porządku dziennego. XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-05 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-05 Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2020 roku”. XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-05 Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2020 roku.” XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-05 Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2020 roku.” XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-05 Uchwała Nr XXVII/210/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-05 Uchwała Nr XXVII/211/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-10-22 Przyjęcie porządku dziennego. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego na rok szkolny 2019/2020”. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe na realizację przebudowy chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych 3235W, 3203W XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/216/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/217/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-22 Uchwała Nr XXVIII/218/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-27 Przyjęcie porządku dziennego. XXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-27 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-10-27 Uchwała Nr XXIX/219/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. XXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-11-23 Przyjęcie porządku dziennego. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/220/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu Pana Dariusza Chaborskiego. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) wstrzymał się
2020-11-23 Uchwała nr XXX/221/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu przasnyskiego. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/223/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/224/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/225/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/226/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) wstrzymał się
2020-11-23 Uchwała nr XXX/227/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-23 Uchwała nr XXX/228/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. XXX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (hybrydowa) za
2020-11-24 Przyjęcie porządku dziennego. XXXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-11-24 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-11-24 Uchwała Nr XXXI/229/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XXXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-11-24 Uchwała Nr XXXI/230/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020. XXXI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Przyjęcie porządku dziennego. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/231/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/232/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/233/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/234/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/235/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/236/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/237/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 235/2020). XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” (Nr druku 237/2020). XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/238/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/239/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/240/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Przasnyski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami na świadczenie usług pasażerskich. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/241/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-15 Uchwała nr XXXII/242/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu. XXXII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2020-12-22 14:16:54 Przyjęcie porządku dziennego. XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:17:55 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:21:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031 (Nr druku 243/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:22:37 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2020 (Nr druku 244/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:33:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 245/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:49:24 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 246/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:50:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Przasnysz w zakresie przekazania dokumentacji technicznej wraz z autorskimi prawami majątkowymi (Nr druku 247/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:52:24 Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz (Nr druku 248/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:20:49 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031 (Nr druku 243/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:29:38 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 245/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-22 14:45:12 AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 246/2020). XXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2020-12-30 Przyjęcie porządku dziennego. XXXIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-12-30 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2020-12-30 Uchwała nr XXXIV/249/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. XXXIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna)
2021-01-19 Przyjęcie porządku dziennego. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2020 roku. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Uchwała nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Uchwała nr XXXV/251/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Uchwała nr XXXV/252/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Uchwała nr XXXV/253/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Uchwała nr XXXV/254/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-19 Uchwała nr XXXV/255/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-01-26 13:44:24 Przyjęcie porządku dziennego. XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:47:22 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:48:20 Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Przasnyski. XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:49:03 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 256/2021). XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:56:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 257/2021). XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:57:29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 258/2021). XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:42:13 Autopoprawka do porządku obrad. XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:58:34 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Nr druku 259/2021) XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:52:23 Autopoprawka do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 257/2021). XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-01-26 13:59:28 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (Nr druku 260/2021). XXXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-02-11 Przyjęcie porządku dziennego. XXXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-02-11 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-02-11 Uchwała nr XXXVII/261/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033. XXXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-02-11 Uchwała nr XXXVII/262/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. XXXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Przyjęcie porządku dziennego. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 „Roczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie przasnyskim w 2020 roku”. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/263/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/264/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/265/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Serock. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/266/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) wstrzymał się
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/267/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Przasnyskiego za rok 2020. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/268/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/269/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/271/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele inwestycyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-03-10 Uchwała nr XXXVIII/272/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. XXXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego (korespondencyjna) za
2021-04-06 14:10:34 Przyjęcie porządku dziennego. XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:12:14 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:13:02 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2020 roku. XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:13:52 Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2020 roku. XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:14:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 273/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:24:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 274/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jednorożec (Nr druku 275/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie-Miasto Przasnysz (Nr druku 276/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:27:35 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Jednorożec (Nr druku 277/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2021 roku (Nr druku 278/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:29:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni dachowej Szpitala im. dr W. Oczko – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, w celu umieszczenia masztu z zestawem anten na dachu budynku szpitala (Nr druku 279/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-04-06 14:29:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni dachowej Szpitala im. dr W. Oczko – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, w celu zamontowania anteny na maszcie znajdującym się na dachu budynku szpitala (Nr druku 280/2021). XXXIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-12 14:16:26 Przyjęcie porządku dziennego. XLI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-12 14:17:53 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XLI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-12 14:20:44 Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2020 rok (Nr druku 288/2021). XLI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-12 14:21:36 Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 289/2021). XLI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:15:29 Przyjęcie porządku dziennego. XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:17:05 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:20:17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 292/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:24:06 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 293/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:27:22 Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 294/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2021-05-28 12:40:06 Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 295/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:47:14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2020 rok (Nr druku 296/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:59:26 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r. (Nr druku 297/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:19:33 Autopoprawka do nr druku 292/2021 XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:23:13 Autopoprawka do numeru druku 293/2021 XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 12:09:45 Autopoprawka do porządku obrad XLIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-05-28 13:03:12 Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Jednorożec wykonania zadania własnego Powiatu Przasnyskiego w zakresie dróg powiatowych (Nr druku 298/2021) XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-06-16 09:01:29 Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 301/2021). XLIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-06-18 15:35:38 Przyjęcie porządku dziennego. XLV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-06-18 15:37:08 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XLV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-06-18 15:39:46 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 301/2021). XLV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-06-18 15:41:17 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 302/2021). XLV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:38:03 Przyjęcie porządku dziennego. XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:39:01 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:39:50 Przyjęcie sprawozdań z Nadzorów Wodnych: w Przasnyszu, Pułtusku, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, Szczytnie i Ostrołęce. XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:42:31 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 303/2021). XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:43:24 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 304/2021). XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:45:57 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz (Nr druku 305/2021). XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:49:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 306/2021). XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:50:13 Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 307/2021). XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:51:38 Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale nr XLIV/299/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu (Nr druku 308/2021). XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-07-22 14:35:38 Autopoprawka do porządku obrad. XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-12 14:21:11 Przyjęcie porządku dziennego. XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-12 14:23:54 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 308/2021). XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-12 14:26:51 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 309/2021). XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-12 14:46:11 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 310/2021). XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-12 14:47:27 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2022. (Nr druku 311/2021). XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-12 14:48:28 Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego nr druku 312/2021 XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:40:48 Przyjęcie porządku dziennego. XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:42:09 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:43:50 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:45:04 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:48:14 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:57:54 Kandydatura Pana Mariusza Szemplińskiego do pracy w komisji skrutacyjnej XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 12:59:06 Kandydatura Pana Edwarda Orłowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-08-24 13:00:09 Kandydatura Pana Pawła Mostowego do pracy w komisji skrutacyjnej XLVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:42:29 Przyjęcie porządku dziennego. XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:43:36 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:44:34 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 317/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:45:34 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 318/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:46:31 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 319/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:47:22 Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przasnysz (Nr druku 320/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 14:23:48 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (Nr druku 322/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 14:25:48 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/19/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (Nr druku 323/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 14:27:32 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 324/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 14:29:06 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 325/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:53:06 Kandydatura Radnego Pana Pawła Mostowego do pracy w Komisji Skrutacyjnej XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:54:27 Kandydatura Radnego Pana Edwarda Orłowskiego do pracy w Komisji Skrutacyjnej XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-09-27 13:55:33 Kandydatura Radnego Pana Leszka Czarzastego do pracy w Komisji Skrutacyjnej XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2021-09-27 13:39:58 Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 319/2021). XLIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2021-10-22 13:54:10 Przyjęcie porządku dziennego. L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 13:56:37 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 14:16:38 Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku”. L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 14:17:46 Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku.” L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 14:18:57 Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2021 roku.” L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 14:20:21 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 326/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 14:21:28 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 327/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 14:34:17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Przasnyskiego (Nr druku 328/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2021-10-22 14:58:50 Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego i nadania jej Statutu (Nr druku 329/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 15:00:39 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2021 i 2022 rok (Nr druku 330/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 15:02:57 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 331/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-10-22 15:03:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 332/2021). L sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:10:32 Przyjęcie porządku dziennego. LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:11:36 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:12:28 Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu. LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:13:35 Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Przasnyski za rok szkolny 2020/2021” LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:17:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Powiat Przasnyski w Projekcie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze –Przasnysz” jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (Nr druku 333/2021) LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:19:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 334/2021). LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:20:36 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 335/2021). LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:23:08 Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia solidarności z polskimi służbami, w szczególności z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Wojska i Policji, strzegącymi granicy polsko-białoruskiej LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-10 14:07:49 Autopoprawka do porządku obrad LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:15:15 Przyjęcie porządku dziennego. LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:16:26 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:17:31 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 336/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:18:41 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 337/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:23:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przasnyskiego (Nr druku 338/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:25:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Nr druku 339/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:26:38 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2022 rok (Nr druku 340/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:27:54 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 341/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:28:54 Projekt uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 342/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-11-26 14:10:30 Autopoprawka do porządku obrad LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2021-11-26 14:31:10 Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 343/2021). LII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2021-12-13 15:22:25 Przyjęcie porządku dziennego. LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:23:39 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:26:26 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 344/2021). LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:29:34 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 345/2021). LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:30:35 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przasnyskiego za lata 2019-2020 (Nr druku 346/2021). LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:31:50 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 (Nr druku 347/2021). LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:33:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2030” (Nr druku 348/2021). LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:19:16 Autopoprawka do porządku obrad LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:34:11 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:25:27 Autopoprawka do nr druku 344/2021 LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-13 15:28:39 Autopoprawka do nr druku 345/2021 LIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 14:48:30 Przyjęcie porządku dziennego. LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 14:49:45 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 14:51:17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 350/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 14:52:57 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 351/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:03:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022-2034 (Nr druku 352/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:31:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 353/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:34:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą: „Bezpieczny Powiat Przasnyski na lata 2022-2025” (Nr druku 354/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:46:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 355/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:47:46 Projekt uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 356/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:49:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 57, drogi wojewódzkiej nr 616 i drogi powiatowej nr 3249W w m. Rembielin (Nr druku 357/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:01:02 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022-2034 (Nr druku 352/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 15:30:11 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 353/2021). LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2021-12-29 14:47:09 Autopoprawka do porządku obrad LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego wstrzymał się
2021-12-29 15:50:20 Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 358/2021) LIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:15:29 Przyjęcie porządku dziennego. LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:16:31 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:18:33 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 (Nr druku 359/2022). LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:19:39 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 360/2022). LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:20:57 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2022 rok (Nr druku 361/2022). LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:22:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2022 rok (Nr druku 362/2022). LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:23:24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (Nr druku 363/2022). LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-01-17 10:30:05 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu (Nr druku 364/2022). LV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:20:32 Przyjęcie porządku dziennego. LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:24:02 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:26:01 Przyjęcie Rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Przasnyskim w 2021 roku. LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:27:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernice Borowe (Nr druku 365/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:29:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 (Nr druku 366/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:31:31 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 367/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:34:46 Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do prac komisji konkursowej mającej wyłonić Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 368/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:36:41 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 369/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:38:02 Projekt uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Nr druku 370/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:39:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 371/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:42:17 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza (Nr druku 372/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:51:53 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 373/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 15:23:32 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego (Nr druku 374/2022). LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego przeciw
2022-02-23 14:25:08 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2021 roku. LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 14:49:15 Autopoprawka do nr druku 373/2022 LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-02-23 15:44:18 Druga wersja projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego (Nr druku 374/2022) [uznanie skargi za bezzasadną] LVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-03-09 12:13:17 Przyjęcie porządku dziennego. LVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-03-09 12:14:38 Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-03-09 12:18:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz przyjęcia Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w Radzie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 375/2022). LVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-03-09 12:19:27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu (Nr druku 376/2022). LVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-03-09 12:20:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (Nr druku 377/2022). LVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:40:52 Przyjęcie porządku dziennego. LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:43:22 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:44:14 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2021 roku. LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:45:12 Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030” w 2021 roku. LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:47:00 Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 (Nr druku 378/2022). LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:48:17 Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 379/2022). LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:49:33 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Przasnyskiego za rok 2021 (Nr druku 380/2022). LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-04-20 14:50:43 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 381/2022). LVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 14:55:27 Przyjęcie porządku dziennego. LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 14:56:31 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 14:57:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 (Nr druku 382/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 14:58:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 383/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:00:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz (Nr druku 384/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:00:59 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Stegna oraz Jednorożec (Nr druku 385/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:01:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Jednorożec (Nr druku 386/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:02:40 Podjęcie uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 387/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2021 rok oraz przeznaczenia zysku bilansowego za 2021 r. (Nr druku 388/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:05:05 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krasne prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2022 roku (Nr druku 389/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 390/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:09:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nr druku 391/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:10:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 392/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:11:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 393/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:13:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 394/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:14:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 395/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za
2022-05-18 15:15:20 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 396/2022). LIX sesja Rady Powiatu Przasnyskiego za