Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/19/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Czarzasty 0przewodniczący
Małgorzata Grabowska członek
Maria Magdalena Malińska członek
Paweł Mostowy członek
Wojciech Piórkowski członek