Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/17/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Bieńkowski członek
Małgorzata Grabowska 0przewodniczący
Magdalena Król-Piórkowska członek
Janusz Osiadacz członek
Mariusz Szempliński członek