Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/15/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Gotowiec członek
Małgorzata Grabowska członek
Magdalena Król-Piórkowska członek
Krzysztof Adam Nieliwodzki członek
Renata Wenda 0przewodniczący
Katarzyna Wróblewska członek