Komisja Budżetowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetowa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/13/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Czarzasty członek
Rafał Gotowiec członek
Maria Magdalena Malińska członek
Jarosław Szmulski 0przewodniczący
Renata Wenda członek