Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/11/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Adam Nieliwodzki członek
Zenon Szczepankowski członek
Jarosław Szmulski członek
Dariusz Wilga 0przewodniczący