Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Zenona Szczepankowskiego dot. drogi 614

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Rada Powiatu Przasnyskiego
data wpływu: 2020-06-06, data przekazania: 2020-06-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-29