Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Zenona Szczepankowskiego z dnia 05.05.2020 r.

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Przasnyski
data wpływu: 2020-05-05, data przekazania: 2020-05-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Krzysztof Bieńkowski - Starosta

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-05-18