Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja Radnego Zenona Szczepankowskiego z dnia 27.01.2020 r.

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Przasnyski
data wpływu: 2020-01-27, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Przasnyski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-04-10