Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Zenona Szczepankowskiego z dnia 10.01.2020 r.

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Przasnyski
data wpływu: 2020-01-10, data przekazania: 2020-01-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Przasnyski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-15