Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Zenona Szczepankowskiego złożona w dniu 30.12.2019 r.

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Przasnyski
data wpływu: 2019-12-30, data przekazania: 2019-12-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-07