Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Zenona Szczepankowskiego dot. EIP w Zdziwóju

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2021-04-15, data przekazania: 2021-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-15