Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytania Radnego Pana Dariusza Wilgi

Numer: 17, rodzaj: zapytanie

Skierowane do:
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wilga radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-23