Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. Edukacyjnego Inkubatora Przedsiebiorczości w Zdziwóju Starym

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2021-03-02, data przekazania: 2021-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Szczepankowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-08