Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytania Radnego Pana Leszka Czarzastego złożone na XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Numer: 12, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Rada Powiatu Przasnyskiego
data wpływu: 2020-11-23, data przekazania: 2020-11-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Czarzasty radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-03