Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Pana Dariusza Wilgi złożona na sesji Rady Powiatu w dniu 29.11.2018r.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zarząd Powiatu Przasnyskiego
data wpływu: 2018-11-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wilga radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Przasnyski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-10