Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 1 8 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 1 8 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 1 8 0 2