Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Przasnyski

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 1 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Magdalena Malińska wstrzymał się
2 Katarzyna Wróblewska za
3 Dariusz Wilga przeciw
4 Krzysztof Bieńkowski za
5 Wojciech Piórkowski wstrzymał się
6 Renata Wenda za
7 Janusz Osiadacz wstrzymał się
8 Paweł Mostowy za
9 Edward Orłowski za
10 Leszek Czarzasty za
11 Mariusz Szempliński wstrzymał się
12 Małgorzata Grabowska za
13 Zenon Szczepankowski nieobecny
14 Magdalena Król-Piórkowska nieobecny
15 Krzysztof Adam Nieliwodzki nieobecny
16 Rafał Gotowiec nieobecny
17 Jarosław Szmulski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 1 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Magdalena Malińska wstrzymał się
2 Katarzyna Wróblewska za
3 Dariusz Wilga przeciw
4 Krzysztof Bieńkowski za
5 Wojciech Piórkowski wstrzymał się
6 Renata Wenda za
7 Janusz Osiadacz wstrzymał się
8 Paweł Mostowy za
9 Edward Orłowski za
10 Leszek Czarzasty za
11 Mariusz Szempliński wstrzymał się
12 Małgorzata Grabowska za
13 Zenon Szczepankowski nieobecny
14 Magdalena Król-Piórkowska nieobecny
15 Krzysztof Adam Nieliwodzki nieobecny
16 Rafał Gotowiec nieobecny
17 Jarosław Szmulski nieobecny