Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Przasnyski

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zenon Szczepankowski wstrzymał się
2 Maria Magdalena Malińska wstrzymał się
3 Katarzyna Wróblewska za
4 Dariusz Wilga wstrzymał się
5 Krzysztof Bieńkowski za
6 Magdalena Król-Piórkowska za
7 Krzysztof Adam Nieliwodzki wstrzymał się
8 Renata Wenda za
9 Paweł Stanisław Szczepkowski za
10 Paweł Mostowy za
11 Edward Orłowski za
12 Leszek Czarzasty za
13 Rafał Gotowiec wstrzymał się
14 Mariusz Szempliński wstrzymał się
15 Jarosław Szmulski za
16 Wojciech Piórkowski nieobecny
17 Janusz Osiadacz nieobecny